ERP CRM

Omschrijving Eigen webdesign op maat is betaalbaar. Een goede voorbereiding bespaart ontwikkelingstijd van de programmeurs en komt de werking van je webshop ten goede. Onderscheid je van de concurrentie met een verrassend design dat uit te breiden is naar de toekomst. Koppeling met ERP en CRM paketten behoren tot de mogelijkheid

Illustratie van statistieken
Geïntegreerde ERP/CRM projecten

Geïntegreerde ERP/CRM projecten

Om te (over)leven en te groeien in een competitieve digitale markt is het van belang om te blijven investeren in je bedrijfsdoelstellingen. Je bedrijfsprocessen optimaliseren in een ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Customer Relation Management) tool is hierbij essentieel voor de goede werking van een grotere of complexere bedrijfsvoering.

Deze processen blijven niet alleen binnen 1 ERP of 1 CRM pakket te vatten maar kunnen perfect ook nood hebben aan elementen van het andere pakket. Eens deze geïntegreerde pakketten op punt staan zijn ze het hart van de onderneming en bezitten ze een schat aan informatie waarmee je de processen binnen je onderneming verder kan optimaliseren.

Een geïntegreerde koppeling met order- voorraad- of informatieplatformen en webshop behoort hier zeker tot de mogelijkheden en leidt vaak tot heel mooie jaarlijkse besparingen binnen de bedrijfsvoering. 1 element staat centraal in de uitwerking – alle essentiële informatie wordt op 1 plaats aangehouden - in het ERP/CRM pakket en blijft ook daar geüpdatet.

De koppeling tussen de verschillende pakketten en het platform of webshop kan gemaakt worden met een bestaand of op-maat-gemaakt API (Application Programming Interface) die de communicatie tussen de verschillende pakketten verzorgd.

Zo slaag je erin om de juiste informatie 24/7 in real time naar de klant te brengen. Indien mogelijk kan je dit koppelen met een orderplatform of webshop om op een geautomatiseerde wijze je bestelopvolging af te handelen.

Plan van aanpak

Om tot een optimaal resultaat te komen is een voorafgaandelijke analyse een conditio sine qua non. In dit document wordt de toekomstige functionaliteit van het platform of webshop bepaald en de interactie tussen de verschillende pakketten in kaart gebracht. Het eindresultaat van dit verslag moet een realistische en transparante begroting zijn, uitgedrukt in aantal uur per onderdeel, waarmee het project kan gerealiseerd worden. Het is in ieders belang dat dit document gerealiseerd wordt voor de aanvang van de werkzaamheden en definitieve goedkeuring van het project.